Stallen har lenge vært en del av norske hjem, på norske gårder var stallen som regel et avskjermet område i fjøsdelen av låven. På den tiden var det sjeldent at folk hadde mange nok hester til å kunne gi dem et eget hus.

horse-winterTider har endret seg og det er en del regler og lover å følge dersom en har stall med hest. Blant annet så uansett hesterase og hvor mange hester du har så må hesteholdet ditt bli registrert hos Mattilsynet. Det er også noen typer hestehold som i tillegg trenger en tillatelse fra Mattilsynet, det er for eksempel dersom du skal omsette mer enn seks hester i året eller eventuelt drive hestepensjonat, treningsstall eller hestesenter.

Det er også noen brannsikkerhetregler for stall, om en har flere enn ti hester så er det påbudt med brannvarslingsanlegg, i tillegg er det også krav om at elektriske anlegg skal kontrolleres av en faglig kompetent person minimum hvert tredje år. Det skal også være minst to utganger som hester kan passere fra ut til friluft dersom en har mer enn ti hester på et stallrom.
Hester er utrolig sensitive ovenfor dårlig luftkvalitet, derfor er det utrolig viktig med god ventilasjon i stallen.